NEDEN
“SEVK-İ KADER” DEĞİL DE
“SEYR-İ KADER”?

Allah’ın izniyle biz bu esere “Seyri Kader” ismini verdik.
Neden buna “sevk-i kader” ismini değil de “Seyri Kader” ismini verdik?
Çünkü;

 

Müşteri

Kategori

Tarih

3T Yayınları

Kitap / Kapak Tasarımı

Nisan 2020